Oppstart av bibeltimer

Onsdag 14 september drar starter bibeltimene opp igjen. Alle bibeltimene blir ved Olav Rørtveit, som vil gjennomgå Filipperbrevet denne høsten. Som vanlig er bibeltimene kl 19:00 i Menighetssalen annenhver onsdag. Ta gjerne med venner og bekjente, velkommen!

Oppstart av bibeltimer

Vårens bibeltimer starter 13 januar kl 19:00 i menighetssalen. Jan Bygstad vil fortsette å undervise oss i Apostlenes gjerninger kapittel 4 og 5. Etter bibeltimen blir det kveldsmat og mulighet for å stille spørsmål knyttet til bibeltimen. Ta gjerne med en venn eller to, velkommen skal du være!

Bibeltime 02.12.12

På onsdag er det igjen bibeltime i DELK Bergen og Jan Bygstad fortsetter å undervise i Apostlenes gjerninger. Etter bibeltimen blir det kveldsmat og til slutt er det mulighet å stille spørsmål. Inviter gjerne med en venn eller to. Velkommen!