3. februar 2020

Salmene – Bibelhelg 2020

Hevn i salmene – Jan Bygstad
Boten i salmene – Bengt Birgerson
Korset i salmene – Odd Sverre Hove
Lovsang i salmene – Jan Bygstad
Messias i salmene – Bengt Birgerson