18. februar 2021

1. Peters brev (pågår vår 2021)

Kapittel 1,1-6
Kapittel 1, 3-12