18. februar 2021

1. Peters brev (pågår vår 2021)

1.Petersbrev Kapittel 4,1-10
1. Petersbrev kap 4, v 7-19
1. Petersbrev kap 5, v1-5
1. Petersbrev kap 5, v5-15