3. september 2020

Kolosserbrevet (pågår høst 2020)

Kolosserne 1, 1-4
Kolosserne 1, 15-20
Kolosserne, 1,21-29
Kolosserne 2, 1-10