Offer og gaver kan gis på:
Vipps: 103439 (DELK Bergen)
Kontonr: 3000.23.00512

Merk gjerne gavene med «Streaming»

Dersom du ønsker å støtte menigheten er vi svært takknemlige for det. Vi er glad for at du følger oss på nett, gi oss gjerne tilbakemeldinger.

Reserve:

https://vimeo.com/event/5548