Opptak

Her finner du oppbyggelige bibeltimer og taler

Det nye testamentet

Det gamle testamentet

Companiet

Bibelske temaer

Om oss

Herre, lær meg din vei så jeg kan vandre i din sannhet! Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn! SALMENE 86:11

Denne siden drives av frivillige i DELK Bergen sin menighet. På denne siden finner du oppbyggelige bibeltimer og taler på luthersk grunn. De fleste talene holdes av Jan Bygstad som er prest i DELK Bergen. På denne siden finner du også lydopptak fra Companiet, som er DELK Bergen sitt arbeid rettet mot studenter og unge voksne.

Talere

Opplastet bilde

Jan Bygstad

Prest i DELK Bergen
Opplastet bilde

Jon Magne Sønstabø

Prest i DELK Bergen
Opplastet bilde

Gunnar Johnstad

Førsteamanuensis på NLA Høgskolen Bergen
Opplastet bilde

Jon Tore Lie

Eldste i DELK Bergen
Opplastet bilde

Gunnar Innerdal

Førsteamanuensis på NLA Høgskolen Bergen
Opplastet bilde

Bengt Birgersson

Prest i Kvillebäckens Församling
Du kan lytte til bibeltimene som ligger her gratis, men som en takk ville vi sette pris på om du støttet menigheten DELK Bergens arbeid med en gave på kontonummer 3624 63 90015 (Sparebanken vest)

Siste nytt

Her finner du informasjon knyttet til bibeltimene