Gudsfrykt og håp. Budskapet i 2. Peters brev. (26.-28. Januar 2024)

Johannes Kleppa: Alt som tjener til liv og gudsfrykt. 2. Pet. 1,1-11
Jan Bygstad : …minne om alt dere vet. 2. Pet 1,12-21
Jan Bygstad: De falske profeter. 2. Pet 2,1-22
Niclas Ohlsson: Hvorfor står verden enda? Misjon. 2. Pet 3,1-9
Olav Rørtveit: Nye himler og en ny jord. Håp og forventning. 2. Pet 3,10-18