Bibelhelg 2024 2. petersbrev

Confessio Augustana

Bibel og Bekjennelsdager 2023

Lutherske fordypningsdager 2018

Be, så skal dere få (Bibelhelg 2018)

Reformatoriske temaer (2017)

Diverse nyere opptak

«Jeg har kalt deg ved navn» (Bibelhelg 2017)

Kristus – Vårt alt (Bibelhelg 2016)

1Pet FBB 2012

Den kristne menighet

Diverse tema

Gamle opptak

På vei mot det lovede land

Trosbekjennelsen

Bibeltimer fra Bondal

Menigheten