Lutherske fordypningsdager 2018

Be, så skal dere få (Bibelhelg 2018)

Reformatoriske temaer (2017)

Diverse nyere opptak

«Jeg har kalt deg ved navn» (Bibelhelg 2017)

Kristus – Vårt alt (Bibelhelg 2016)

1Pet FBB 2012

Den kristne menighet

Diverse tema

Gamle opptak

På vei mot det lovede land

Trosbekjennelsen

Bibeltimer fra Bondal

Menigheten