Confessio Augustana 1. artikkel Om Gud
2. Artikkel Om Arvesynden
3. og 4. Artikkel Om Guds sønn og Rettferdigjørelsen
5. artikkel Om det kirkelige embetet
6. Artikkel Om den nye lydighet
7. og 8. artikkel Om kirken, Hva er kirken?
9. artikkel Om dåpen
10. artikkel Om Herrens nattverd
11. og 12. artikkel Om skriftemålet og boten
13. og 14. artikkel Om bruken av sakramentene og Om kirkeordningen
15. og 16. artikkel. Om Kirkeskikkene og Om de borgerlige ting
Artikkel 17 og 18. Om Kristi gjenkomst til dom og Om den frie vilje
Artikkel 20. Tro og gjerninger.