Brandt Klawitter : «Bibelen og skapelsesordningen hos Luther»
Jan Bygstad : Salme 119. Inn i Skriftene
Olav Rørtveit : Bibelens inspirasjon og autoritet. Er Bibelen tidsbestemt? Hva skjer i kirken når deler av Bibelen fornektes?
Knut Alvsvåg : Bibelen uten filter. Tilbake til en førmoderne lesning av Bibelen.
Torbjørn Johansson ; Du har ikke sans for det som hører Gud til, bare det som hører mennesker til.
Olav Rørtveit : Salme 1. Om de to veier.
Jan Bygstad : Jesus og skriften. Skal vi ha et annet forhold til Bibelen enn Jesus og apostlene?
Torbjørn Johannson : Skriften alene. Om skriften i bekjennelsen og bekjennelsen i skriften