Her er taler over sendebrevene fra Joh Åp. Talene er fra fastetiden 2022
Joh. Åp. kap 2, v 1-7

Joh Åp 2,8-11
Joh Åp 2,12-17
Joh Åp 2,18-3,6
Joh Åp 3,7-22