Menigheten – Jan Bygstad
Liturgi – Jan Bygstad
Tradisjon og skrift – Jan Bygstad
Spiritualismen – Jan Bygstad
Nattverden – Jan Bygstad
Ordet som nådemiddel – Jan Bygstad
Om Pinsen og Den Hellige Ånd