«Det ellevte bodet», Puritanarar, pietistar og alkoholen. Ved Karl Egil Johansen, prof. emerit. fra HiB