12. februar 2017

Bibelhelg: «Jeg har kalt deg ved navn»(Jes 43,1) 03-05 februar