Under lydfilene vil vedlegg være tilgjengelig der det har blitt utlevert av taleren.

 

Vedlegg:

1.      Bibeltekster om kirketukt
To artikler av Odd Sverre Hove

11.   Tekstens oppbygging mm.