Vedlegg:

4. Disposisjon og innledende oppgave (Gunnar Johnstad)