Tema ; Frihet og bekjennelse. For detaljer gå til fordypningsdager.com

Frihet og bekjennelse. Knut Alvsvåg
Fri fra uvisshetens monster. Reformasjonen og frelsesvissheten. Torbjørn Johansson
Ordet som nådemiddel. Knut Alvsvåg
Fri fra synd, lov og død. Bundet til Kristus. Jan Bygstad
Confession when consciences are being bound. Luther makes a visit from the wartburg. James Arne Nestingen